• Det handlar om

  AGIL KOMPETENSUTVECKLING®

  Rätt person - Rätt kompetens - På rätt plats

  Lär mer

Några av våra referenser

Zakarias Andersson-Frick

Zakarias Andersson-Frick

HR Support / Voestalpine Precision Strip, Munkfors

Skapar en mycket stark förankring hos ledarna som får den beskrivning som de själva och medarbetarna är överens om. Delaktigheten är mycket viktig!Nyckeln är förmågan att skapa en beteendeförändring som Qualifier hela tiden påtalar

Sofie Holmgren

Sofie Holmgren

Human Resources Specialist / Outokumpu Stainless AB Coil EMEA Nyby

Sedan vi implementerade Qualifier har vi haft två revisioner, en extern och en intern. Vi har fått mycket positiva reaktioner över arbetet vi lagt ner men även på enkelheten i systemet.

Roberth Axäng

Roberth Axäng

Director of Production, Logistics and Procurement / Nolato Silikonteknik

...fordonsindustrins standard IATF 16949 och det ställer höga krav på kunskap och en strukturerad process för kunskapsöverföring och upplärning. Nu har vi skapat en plattform att ta avstamp från i vår fortsatta utveckling

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

Verkstadschef och delägare / Tågab, Tågåkeriet i Bergslagen

Hela verksamheten grundar sig på att inget arbete får utföras om inte medarbetaren utbildats och certifierats av en behörig lärare. Genom att överföra hela vår struktur från Excel in i Qualifier har vi successivt kunnat strukturera upp vårt behov.

Åsa Halldin

Åsa Halldin

Quality Manager Production, Paper Business Line / Valmet AB

Vi kan verkligen rekommendera Qualifier till andra företag som inte lyckats få en bra bild över kompetensläget.

Mattias Köhler

Mattias Köhler

Kvalitetsansvarig / Inission Munkfors AB

I och med införandet av kompetensmatrisen har vi god kontroll över planerade och genomförda utbildningar. Det har vi stor nytta av vid kvalitetsrevisionerna

Andreas Solin

Andreas Solin

Personalchef Arvika kommun / Arvika kommun

Arbetet tillsammans med Qualifier har gett avdelningen en gemensam plattform för verksamheten att ta avstamp från. Jag kan varmt rekommendera Qualifiers process och metoder som hjälpt oss att synliggöra vårt utvecklingsbehov

Kan vi åstadkomma något?

Nedan följer några punkter till varför vi tror att vi kan jobba tillsammans och utveckla din organisation och säkerställa kompetensförsörjningen.

 • Vi tillför ett enkelt ramverk som förändrar sättet du tänker på kompetensförsörjning
 • Vi utvecklar ledarnas kunskaper kring  målstyrning på ett funktionellt sätt
 • Tydliggörs målbilden förbättras kommunikationen och motivationen ökar
 • Vi stärker och utvecklar organisationens egna förmågor
 • Qualifier gör något svårt enkelt
 • Vi stödjer ISO-standarden ”SS624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning”

Lär dig mer

 

 

Qualifiers arbetsflöde

sker i några steg – nulägesanalys, analys av personalens kompetens, fastställande av utbildningsbehov och slutligen implementering av resultatet.

Se målet, förstå kompetensen

Rätt innehåll, innebörd och gemensamma mål i ett verktyg. Qualifier skapar fokus och klarhet som du och din organisation behöver för att utvecklas på bästa sätt.

En vision, en metod, ett verktyg som hjälper dig identifiera och planera verksamhetens utveckling.

Identifiera kompetensen, visualisera kvalifikationen, säkerställ rätt kvalifikation för varje uppgift. Följ organisationens behov med ett modernt och effektivt verktyg.

 

Senaste tankarna

Qualifiers kompetenstrappa

Nedan ser ni Qualifiers kompetenstrappa. Vi har erfarenheten av att lyfta organisationer till nivån ”Agil kompetensutveckling”, kompetensutveckling i världsklass!

Read More

Digitalisera er kompetensutveckling

Många kunder vill skynda långsamt. Ofta har de redan en kompetensmatris i Excel som används i blandad utsträckning. Man vet […]

Read More

Kompetensutveckling – en överlevnadsfråga

”Tyvärr finns ingen etablerad struktur för bolag att hantera den kompetensutveckling som krävs i dag. Den som finns bygger i […]

Read More

Vem äger organisationens kompetensutveckling?

De flesta organisationer jobbar efter den klassiska ARUBA, Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Behoven av verksamhetens kompetens styrs av […]

Read More