Vad är en kompetens?

På Wikipedia kan vi läsa följande: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med kompetens förstås en förmåga till handling i ett specifikt arbetssammanhang.

Read More

4 former av verksamhetsutveckling

Olika former och tidshorisonter av verksamhetsutveckling

Hur passar Qualifiers koncept in i all annan utveckling som företagen redan gör? Vi har försökt definiera vilka typer av utveckling som företag och organisationer jobbar med.

Read More