Nedan ser ni Qualifiers kompetenstrappa. Vi har erfarenheten av att lyfta organisationer till nivån ”Agil kompetensutveckling”, kompetensutveckling i världsklass!
Bilden beskriver olika nivåer och normalt befinner sig de flesta organisationer på nivå 1 innan vi börjar jobba tillsammans.
I en tidigare artikel beskrev vi den arbetsinsats som krävs för att digitalisera den befintliga strukturen som bolaget har. Den arbetsinsatsen går att koppla till Steg 2 och är relativ enkel att implementera.
Men vill man verkligen ta klivet upp till kompetensutveckling i världsklass måste man jobba med organisationens mål, process och beteende. Det är först när organisationen fullt ut anammat den nya metoden ledarna kontinuerligt att utveckla sina medarbetare.

Vart på trappan befinner ni er? Och vart skulle ni vilja befinna er?

Qualifier förenklar livet för ledaren och gör arbetet roligare.

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

Vill du veta mera om Qualifiers koncept och verktyg för verksamhetsutveckling? Boka ett kostnadsfritt webinar på 1 timme genom att kontakta simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer. Eller också ringer du
073-1502277.