stödjer

ISO 9001:2015

Med de nya direktiven inom ISO 9001:2015 ökar kraven på företagets riskhantering. Verktyget Qualifier skapat tillför ett tydligt ramverk som hjälper er att visualisera era risker
och därmed aktivt jobba för att undvika riskerna.

Genom att öka tillgängligheten och spara informationen på ett ställe slipper du anmärkningar vid ISO-revisioner om att kompetensmatriser inte är uppdaterade.

Självklart är alla ändringar som görs i verktyget spårbara till individen som utfört uppdateringen