stödjer

ISO 9001:20151

Med de nya direktiven inom ISO 9001:2015 ökar kraven på företagets riskhantering. Verktyget Q skapar ett tydlligt ramverktet som hjälper er att undvika risker, jobba med riskreducering eller att acceptera riskerna.

Genom att öka tillgängligheten och spara informationen på ett ställe slipper du anmärkningar vid ISO-revisioner om att kompetensmatriser inte är uppdaterade.

Självklart är alla ändringar som görs i verktyget spårbara till individen som utfört uppdateringen