“Vi har valt att implementera en kontinuerlig kompetensförsörjning och utvecklingsprocess för vår verksamhet i Munkfors. För detta ändamål har vi valt att använda oss av Qualifiers process och metod med en anpassning efter vårt behov.

Grunden i implementeringen har följt Qualifiers standardmodell dvs. brainstorming, kartläggning, definiera och målstyra behovet. Därefter har vi initialt valt en frekvens på 1 gång per månad, till skillnad från var 14:e dag som Qualifier rekommenderar, som iterationstiden för ledarna att kontinuerligt jobba med sin avdelnings utveckling.

 

Under arbetets gång har vi kombinerat kartläggning genom brainstorming med att fysiskt besöka och inventera kunskapen ute på avdelningen. Detta skapar en mycket stark förankring hos ledarna som får den beskrivning som de själva och medarbetarna är överens om. Delaktigheten är mycket viktig!

 

Erfarenheter och reflektioner från arbetet är att resultatet inte skall stressas fram utan kartläggningen får ta den tid det tar. Det är individuellt för varje verksamhet och vissa har behov av 4 matriser och några har bara behov av 1 matris. Beroende på avdelningens komplexitet tar det längre eller kortare tid att kartlägga verksamheten. Själva arbetet har drivits tillsammans med IF Metall som varit med genom hela processen vilket varit en styrka. Detta har skapat en trygghet hos avdelningen och förbättrat förankringen. Vi kan verkligen säga att varje ledare är unik och man blir som mest överraskad när man som minst anar det.

 

Vi har börjat från grunden och är ännu inte färdiga men nu har vi en metod, en process och ett enkelt verktyg som stöd för vår fortsatta utveckling. Det har varit kul att se hur ledarna blir delaktiga och tagit över ansvaret och ägarskapet till processen. Nyckeln är förmågan att skapa en beteendeförändring som Qualifier hela tiden påtalar.

Zakarias Andersson-Frick
HR Support, Voestalpine Precision Strip, Munkfors