Vår implementering av Qualifiers process och verktyg

Vi har under flera år haft behov av en samlad bild över nuvarande kompetens hos de anställda. När Qualifier presenterades hos vårt företag kände vi direkt att detta var

i stort vad vi behövde.

Starten inleddes med arbetsmöten 1 timma i veckan under våren 2016, där bla kompetensskalan diskuterades och om mjuka värden också kunde ingå i en matris. Under hösten blev det mer självständigt arbete på de två avdelningar som ingick i piloten. I januari 2017 användes Qualifier som ett verktyg under utvecklingssamtalen med de berörda medarbetarna där alla kompetenser, certifikat och kurser hanterades.

Alla revisorer som besökt oss har berömt vår metodik och arbetssätt.

Våren 2017 utökades skaran som använder Qualifier till ytterligare en avdelning och planer finns på att även inkludera de återstående.

Samarbetet med Qualifier är mycket bra och svarstiderna är korta och kommunikationen lärorik. De tips och tricks som finns att tillgå i programmet är väldigt uppskattade av oss. Vi kan verkligen rekommendera Qualifier till andra företag som inte lyckats få en bra bild över kompetensläget.

 

Åsa Halldin

Quality Manager Production
Paper Business Line
Valmet AB