Riskinventering av verksamhetskritiska processer

Vad måste fungera varje dag? Vad måste ske varje vecka och månad? Svaret på dessa frågor kan bara verksamheten själv definiera. Oftast ställer vi bara dessa frågor kopplat till vår normala arbetssituation och inte kopplat till en krissituation.

Read More

Vad är en kompetens?

På Wikipedia kan vi läsa följande: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med kompetens förstås en förmåga till handling i ett specifikt arbetssammanhang.

Read More

4 former av verksamhetsutveckling

Olika former och tidshorisonter av verksamhetsutveckling

Hur passar Qualifiers koncept in i all annan utveckling som företagen redan gör? Vi har försökt definiera vilka typer av utveckling som företag och organisationer jobbar med.

Read More

Att visualisera utvecklingsbehovet

Att visualisera utvecklingsbehovet

Att beskriva vad som är viktigt på en avdelning är en konst i sig. Det många inte tänker på är att hur vi definierar en kompetens påverkar tydligheten till att se utvecklingsbehovet.  I nedan exempel har jag samma kunskap men visualiserar den på 2 olika sätt.

Read More