Olika former och tidshorisonter av verksamhetsutveckling

Hur passar Qualifiers koncept in i all annan utveckling som företagen redan gör? Vi har försökt definiera vilka typer av utveckling som företag och organisationer jobbar med. Nedan har vi definierat 4  former av verksamhetsutveckling.

All utveckling går genom människan men skillnaden ligger i fokuseringen mot olika områden. I den ena vågskålen ligger fokus på att utveckla och förstå företagens processer och metoder. Den utvecklingen har vi delat upp i 2 olika typer av utveckling, nutid och framtid. Det mest klassiska är att fokusera nuläget och då använda sig av problem och avvikelser som en källa till utveckling. Sedan har vi förbättringsverksamhet där vi försöker utveckla vår verksamhet genom nya processer och metoder så vi blir mer effektiva.

På andra sidan har vi kundskapsorienterad utveckling som ofta tar lite längre tid att utveckla. För att utveckla människor måste vi hantera ord som värdegrund, samsyn, förståelse och förankring. Utan dem klarar vi inte att förändra ett mänskligt beteende vilket som vi redan sagt är en förutsättning. Vi måste prata och kommunicera med varandra så vi förstår varandra. Vi måste vara tydliga så saker inte missuppfattas. Hur vi beter oss påverkar våra möjligheter till att få acceptans för en förändring. De mjuka värdena handlar mycket om ledarskap och att se individen.

Alla organisationer jobbar med alla 4 tårtbitar men i många fall är ”Agil Kompetensutveckling” eftersatt och man har ingen bra struktur eller metod för hur ledaren utvecklar gruppens samlade kompetens och kunskap. Därför behövs vårt koncept Agil kompetensutveckling.

Qualifier utvecklar ledarna genom att ställa enkla frågor och lyssna på gruppens beskrivning och svar på frågorna. Utifrån detta definieras en struktur, plan för hur den framtida kompetensutvecklingen ska gå till. Därefter ser vi till att genomförandet påbörjas och följs upp.

Nedan bild har under några år florerat på Linkedin och vi tycker den säger väldigt mycket. All utveckling går genom människor.

 Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? Boka ett kostnadsfritt webinar på 1 timme genom att kontakta simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer.

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson