Qualifier bloggen

Att göra något enkelt svårt är lätt - det kan alla.
Att göra något svårt enkelt är en konst - det kan Qualifier.

Kompetensförsörjning – En del av Qualifier

 Qualifiers affärsidé är att hjälpa kunderna se, förstå och utveckla delar av sin egen kompetensförsörjningsprocess. Men vad betyder ordet kompetensförsörjning? Traditionellt pratar de flesta om 3 steg inom kompetensförsörjningen: Attrahera/Rekrytera Utveckla Behålla/Avveckla Qualifier jobbar främst med perspektiven Utveckla och Behålla/Avveckla men vi påverkar även Attrahera/Rekrytera. Nedan tabell beskriver hur Qualifiers påverkar de olika perspektiven: /Simon […]

Read More

Hur åtgärdas kompetensbristen i svenska företag?

Många företag pratar om kompetensbrist och svårigheter med att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Men som Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2018, själva påtalar är det inte brist på personer med rätt utbildning utan det är brist på personer med yrkeserfarenhet och engagemang. ” Företagens största utmaning är att hitta personer med yrkeserfarenhet och engagemang, vilket inte förbättras genom mer […]

Read More

Värdet av Agil kompetensutveckling®

De första frågorna vi ställer till ett företag eller en organisation som uttryckt ett intresse för vår metod och process är följande: Skapar kompetensutveckling av medarbetare ett värde för företaget eller är det en kostnad? Är det ledarens uppgift att utveckla medarbetaren och verksamheten? Har vi en tro på att kompetensutveckling av medarbetarna ökar företagets […]

Read More

4 former av verksamhetsutveckling

Del 9: Olika former och tidshorisonter av verksamhetsutveckling Hur passar Qualifiers koncept in i all annan utveckling som företagen redan gör? Vi har försökt definiera vilka typer av utveckling som företag och organisationer jobbar med. Nedan har vi definierat 4  former av verksamhetsutveckling. All utveckling går genom människan men skillnaden ligger i fokuseringen mot olika […]

Read More

Framtidens krav på kompetensutveckling

Del 8: Framtidens krav på kompetensutveckling För företag som finns utanför storstaden finns idag ett stort problemområde som definitivt hotar deras konkurrenskraft. Det är svårigheten att finna, rekrytera och behålla unga välutbildade medarbetare, medarbetare som också visar sig anamma och dela företagets värderingar och kultur. Ett annat problemområde som också finns på många företag är frågan […]

Read More

Vad är en kompetens?

Del 7: Definition av olika begrepp inom kompetensområdet På Wikipedia kan vi läsa följande: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med kompetens förstås en förmåga till handling i ett specifikt arbetssammanhang. Man använder kompetensanalys inom organisationer som ett sätt att skapa förståelse för vad som krävs i en viss […]

Read More

Implementera Agil kompetensutveckling del 2

Del 6: Implementera Agil Kompetensutveckling – del 2 Som vi tidigare sagt behöver Ledaren investera 16-24 timmar i att bygga en komplett utvecklingsplan för sin egen verksamhet. Denna tid delar vi upp i 4 faser. Kartläggning Definiera mål Analys Skapa utvecklingsplan Det viktiga i hela processen är att forma Ledaren till att löpande tänka och […]

Read More

Implementera Agil kompetensutveckling

Del 5: Introducera, Utveckla och Implementera Agil kompetensutveckling Qualifiers mål är att skapa ett nytt beteende hos ledarna. Tjänsten som Qualifier utvecklat är ett medel för att uppnå målet, en snabbare, mer strukturerad och bättre planerad verksamhetsutveckling av ledarens avdelning genom en beteendeförändring. Detta åstadkommer vi genom att hjälpa ledaren kartlägga och steg för steg förändra […]

Read More

Agil kompetensutveckling

Del 4: Agil kompetensutveckling Många ser inte de enskilda träden för skogen är i vägen och/eller tvärtom. Orsaken till detta är att verksamheten inte brutit ner behovet till hanterbara behov eller också är volymen av aktiviteter för stor så vi får svårt att prioritera vad som är viktigt. Båda situationerna leder till en förlamning av […]

Read More