Att visualisera utvecklingsbehovet

Att beskriva vad som är viktigt på en avdelning är en konst i sig. Det många inte tänker på är att hur vi definierar en kompetens påverkar tydligheten till att se utvecklingsbehovet.  I nedan exempel har jag samma kunskap men visualiserar den på 2 olika sätt.

 

I den nedre har jag definierat mål.

Genom att ta bort det självklara ökar tydligheten för ledaren. Bild nummer 2 och bild nummer 3 innehåller samma information men kunskapen är visualiserad på 2 olika sätt. I bild 3 har vi tagit bort nivå 1 och istället döpt om nivå 2 och 3 till 1 och 2. Det är mycket lättare att upptäcka risker genom att fokusera och definiera det som är viktigt.

Om du sedan inte har någon färgmarkering som visualiserar ditt behov det mycket svårare se målet.

Qualifier har både kunskapen och verktygen för att guida era ledare till att praktiskt utveckla sina verksamheter och beskriva sitt behov.

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

WEBINAR

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? För ett kostnadsfritt webinar på 1 timme kontaktar ni simon.sachsstahl@qualifier.se.