Fiskeby Board, Norrköping

”Jag arbetar som produktionschef på Efterbearbetningen i Fiskeby. I mitt ansvar ingår medarbetare med olika kompetenser såsom operatörer, tekniker, arbetsledare och produktionsplanering.

Read More

Riskinventering av verksamhetskritiska processer

Vad måste fungera varje dag? Vad måste ske varje vecka och månad? Svaret på dessa frågor kan bara verksamheten själv definiera. Oftast ställer vi bara dessa frågor kopplat till vår normala arbetssituation och inte kopplat till en krissituation.

Read More

Vad är en kompetens?

På Wikipedia kan vi läsa följande: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med kompetens förstås en förmåga till handling i ett specifikt arbetssammanhang.

Read More

4 former av verksamhetsutveckling

Olika former och tidshorisonter av verksamhetsutveckling

Hur passar Qualifiers koncept in i all annan utveckling som företagen redan gör? Vi har försökt definiera vilka typer av utveckling som företag och organisationer jobbar med.

Read More

Implementera Agil kompetensutveckling del 2

Implementera Agil Kompetensutveckling – fortsättning

Som vi tidigare sagt behöver Ledaren investera 16-24 timmar i att bygga en komplett utvecklingsplan för sin egen verksamhet. Denna tid delar vi upp i 4 faser.

Read More

Implementera Agil kompetensutveckling

Introducera, Utveckla och Implementera Agil kompetensutveckling

Qualifiers mål är att skapa ett nytt beteende hos ledarna. Tjänsten som Qualifier utvecklat är ett medel för att uppnå målet, en snabbare, mer strukturerad och bättre

Read More