Fler och fler företag oroar sig för hur AI kommer att påverka deras verksamhet och vilka utmaningar som kommer i framtiden. Vissa verksamheter har redan påverkats i stor utsträckning via IoT och snabbt sett sin verksamhet transformeras. Anpassar vi oss lite hela tiden korrigerar vi kontinuerligt vårt behov mot framtidens krav på kompetens. Så det handlar mer om att kontinuerligt anpassa och genomföra förändringar än att göra stora revolutionerande omställningar. Tror vi däremot att vår verksamhet kommer att drabbas av revolutioner måste vi börja jobba med transformeringen i tid. En sak är säkert! Att vänta är inget bra alternativ.

Innan vi kan förutspå vilka kompetenser vi kommer att behöva i framtiden så måste vi förstå vilken kunskap som vi har behov av idag. Genom att beskriva och förstå dagens behov av kunskap kommer vi lättare se vilka personer och avdelningar som kommer att behöva  transformeras.  Om ledarna inte kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling blir trappstegen som vi behöver ta större när behovet av transformering är ett faktum.

Det är därför viktigt att kompetensutvecklingen sker kontinuerligt och med hjälp av våra 5 principer:

  1. Små korta iterationer
  2. Målstyrt behov av kompetensutveckling
  3. Kontinuerlig uppföljning av planerad och genomförd kompetensutveckling
  4. Förankrad modell av verkligheten
  5. Enkelt!

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

Vill du veta mera om Qualifiers koncept och verktyg för verksamhetsutveckling? Boka ett kostnadsfritt webinar på 1 timme genom att kontakta simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer. Eller också ringer du 073-1502277.