Innebörden och effekten av att ”pulsa” kompetensutvecklingen är den samma som för Agil kompetensutveckling,

”Gör vi lite men en hög frekvens blir det mycket gjort”. Genom att ”pulsa” vår kompetensutveckling kommer vi hela tiden jobba med de kompetensbehov och gap som är mest akuta

För att ta sig dit måste en del beslut fattas och olika funktioner behöver förstå sitt ansvar kring processen.

Som vi tidigare sagt består kompetensförsörjningsprocessen av 3 delar. Innan vi börjar förändra sättet vi jobbar på idag måste vi definiera och förstå våra roller. Vem äger processen? Hur ser ansvaret för processen ut? Idag är detta ofta otydligt för organisationen och det har vi tagit fasta på enligt nedan förslag till ansvarsfördelning.

 Qualifier skapar förutsättningar för organisationen att förändra sättet man jobbar med sin kompetensförsörjningsprocess.

 

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

 

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling® och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? Boka ett kostnadsfritt webinar på 1 timme genom att kontakta simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer.