Implementera Agil kompetensutveckling del 2

Implementera Agil Kompetensutveckling – fortsättning

Som vi tidigare sagt behöver Ledaren investera 16-24 timmar i att bygga en komplett utvecklingsplan för sin egen verksamhet. Denna tid delar vi upp i 4 faser.

Read More

Implementera Agil kompetensutveckling

Introducera, Utveckla och Implementera Agil kompetensutveckling

Qualifiers mål är att skapa ett nytt beteende hos ledarna. Tjänsten som Qualifier utvecklat är ett medel för att uppnå målet, en snabbare, mer strukturerad och bättre

Read More

Agil kompetensutveckling

Agil kompetensutveckling

Många ser inte de enskilda träden för skogen är i vägen och/eller tvärtom. Orsaken till detta är att verksamheten inte brutit ner behovet till hanterbara behov eller också är

Read More