Varför

Qualifier

 

Kraften ligger i det enkla ramverk som kommer förändra sättet du tänker på verksamhetsutveckling

Ditt företag kommer återanvända och utveckla ledarnas kunskaper kring avdelningens målstyrning på ett funktionellt sätt.

Verktyget stödjer arbetet enligt ISO-standarden SS624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning.

 

 

Qualifier utvecklar ledarna och stärker organisationens egna utveckling. Genom att tydliggöra  avdelningens målbild förbättras kommunikationen vilket i sin tur ökar motivationen.

Att göra något enkelt svårt är lätt – det kan alla.

Att göra något svårt enkelt är en konst – det kan Qualifier.

Se målet, förstå kompetensen

Rätt innehåll, innebörd och gemensamma mål i ett verktyg. Qualifier skapar fokus och klarhet som du och din organisation behöver för att utvecklas på bästa sätt.

En vision, en metod, ett verktyg som hjälper dig identifiera och planera verksamhetens utveckling.

Identifiera kompetensen, visualisera kvalifikationen, säkerställ rätt kvalifikation för varje uppgift. Följ organisationens behov med ett modernt och effektivt verktyg.

 

Ett fantastiskt system

En beprövad process

Personligt

Personligt

Ditt team, din organisation, din vision. Du äger friheten och informationen. Qualifier ger dig friheten att visualisera den.

Kvalifikation

Kvalifikation

Inventera kompetensen, kartlägg kvalifikationen, visualisera dina mål.

Sätt mål

Sätt mål

Sätt tydliga mål som du och dina medarbetare kan följa, sikta på och uppnå. Tydligt ledarskap, klar målsättning, ökad lönsamhet.

Överskådligt

Överskådligt

Tillgodose varje kompetens som är unik för ditt team, enhet eller företag. Garanterad effektivitet och ändamålsenlighet på ett och samma ställe.